Vilkår og betingelser

BETALING
Wingwoman.dk. modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.
Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.
Wingwoman.dk bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

 

LEVERING
Wingwoman.dk leverer normalt inden for to arbejdsdage og leverancen vil blive sendt med DAO eller via nærmest pakkeboks. Adviserering om levering vil fremkomme på mail/SMS.

 

REKLAMATIONSRET
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.
Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.
Wingwoman.dk vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

 

VED RETURNERING
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:
Wingwoman.dk
Birkebakken 37
3460 Birkerød
Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

 

REFUSION
Hvis der er aftalt refusion, så bedes du sende dine bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

 

FORTRYDELSESRET
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop. Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren. Returneringsomkostninger skal du selv afholde.
Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.
Meddelelsen skal gives pr. mail på mail@charmainejakobsen.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du her: Fortrydelsesformular.
Når du sender varen retur, skal den være i samme stand, som da du modtog den.
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

 

KLAGEMULIGHEDER – OVERSIGT OG LINKS:
Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://kpo.naevneneshus.dk/

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/odr
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@dialogkortet.dk

 

E-LEARNINGSMATERIALE

Disse forretningsbetingelser gælder ved køb af e-learning udarbejdet af: Wingwoman, Birkebakken 37, 3460 Birkerød, CVR: 41 68 50 26.

Charmaine benytter webstederne https://wingwoman.dk, https://charmainejakobsen.vipmembervault.com/ og https://charmaine.onlinebooq.dk/ til gennemførelse af køb og betaling for e-learningsforløb, mentorforløb m.v. Ved betaling af e-learningsmateriale indgår kunden en juridisk bindende aftale med Wingwoman om retten til adgang til udvalgte e-learningmaterialer udarbejdet af Wingwoman.

BETALING/TILMELDING

Brugeroprettelse
Før du kan tilmelde dig brugen af e-learningsmateriale, skal du oprette en profil med dine personoplysninger. Når dette er gjort, kan du i fremtiden blot logge ind ved at indtaste din e-mail og kode. Dette giver dig adgang til din personlige menu hos Wingwoman, som indeholder e-learningsmateriale mm.

Tilmelding
Når du tilmelder dig et e-learningsforløb hos Wingwoman, indgår du en bindende aftale om køb af e-learningsmaterialet. Du kan udelukkende bestille materiale til dig selv og i dit eget navn.

Du vil efter tilmeldingen modtage en kvittering med en vedhæftet faktura til den mailadresse, som du har oplyst til os ved oprettelsen af din profil.

Betaling
Betaling finder sted samtidig med tilmelding til et nærmere bestemt e-learningsforløb. Benyttes online betaling via ovenstående websites, finder tilmelding og betaling sted samtidig. Online betaling kan ske med følgende korttyper: Visadankort, Visakort, Visa Electron, Mastercard.

Betaling med faktura
Det er muligt at betale med faktura efter nærmere aftale med Wingwoman.

Betalingssystem
Betalingssystemet lever op til alle gældende sikkerhedskrav og er godkendt og certificeret af Stripe. Al kommunikation mellem betalingssystemet og kortindehaveren (dig) foregår via en krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Det er din sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles.

Behandling af personoplysninger
Med henblik på dit køb af e-learningsforløb eller mentorforløb indsamles følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, telefonnummer, e-mail og virksomhed.

Oplysningerne behandles med det formål at kunne levere den aftalte ydelse. Behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og f.

Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet. Dine oplysninger vil som udgangspunkt blive slettet senest 5 år efter købet, med mindre der foreligger andre grunde til videre behandling af oplysningerne, eksempelvis hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, ønsker at blive kontaktet om andre kurser, ønsker at modtage materiale fra det tilmeldte kursus eller lignende.

Du kan til enhver tid, ved at rette henvendelse til mail@charmainejakobsen.dk udøve din ret til indsigt i, berigtigelse, begrænsning eller sletning af dine personoplysninger, din ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du kan ligeledes til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over Wingwoman behandling af dine personoplysninger.

Hos Wingwoman anvender vi logstatistik med det formål at kende dig som kunde bedre. På den måde sikrer vi blandt andet, at du ikke bliver præsenteret for irrelevante oplysninger.

Hos Wingwoman anvender vi cookies med det formål at gøre bl.a. loginprocessen nemmere. Du kan dog let slette dine cookies. Du kan læse om cookies brugen af cookies på Wingwoman hjemmesider her: https://wingwoman.dk/cookie-og-privatlivspolitik/

Wingwoman
Alle priser er dagspriser og er angivet inklusive moms.

 

FORTRYDELSE

Fortrydelse af køb af e-learningsmateriale (online kurser)

Køb af adgang til e-learningsmateriale er bindende. Købet er som udgangspunkt omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om 14 dages fortrydelsesret. Wingwomans e-learningsmateriale er dog en digital tjenesteydelse, hvor du direkte efter køb har fuld adgang til det fulde indhold. Da du derfor kan påbegynde de online kurser direkte efter, at du har gennemført købet, er det en betingelse for adgangen til dette materiale, at du accepterer at fraskrive dig din 14 dages fortrydelsesret.

 

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Wingwoman forbeholder sig retten til alt materiale, der er tilgængeligt på de ovenfor angivne websites samt i den kommunikation, der sendes ud i form af e-mails, flyers, plakater mv. Hel eller delvis reference eller gengivelse af Wingwoman materiale må kun finde sted efter forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra Wingwoman.

Det modtagne e-learningsmateriale er personligt og må udelukkende benyttes til rent private formål.

 

ONLINEKURSETS AFHOLDELSE

Ulovlig tilegnelse af e-learningsmateriale

Adgangen til et onlinekursus er personlig. Hvis en person uberettiget og uden tilladelse fra Wingwoman bruger en anden persons adgang til et onlinekursus eller på anden vis skaffer sig uberettiget adgang til et kursus, medfører dette pligt til at betale det fulde eller forhøjet kursusgebyr til Wingwoman uanset, om personen har deltaget i hele eller kun dele af kurset.

Sådan adfærd kan ligeledes være i strid med straffeloven og vil i så fald blive anmeldt til politiet.

Ret til at afvise kunder
Wingwoman forbeholder sig ret til at afvise kursister på et hvilket som helst grundlag uden begrundelse.

 

E-LEARNINGSMATERIALETS INDHOLD

På siden for tilmelding gives en vejledende kursusbeskrivelse. Wingwoman kan ikke garantere, at alle punkter gennemgås lige detaljeret. Denne beskrivelse udgør kun udgangspunktet for kursets indhold og opbygning.

Utilfredshed med kursets indhold udløser hverken hel eller delvis refundering af kursusgebyret.

 

ERSTATNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Wingwoman erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af kunden betalte kursusgebyr, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Wingwoman er ikke ansvarlig for kundens indirekte eller afledte tab, herunder tab af avance, tab af data, tab af omsætning eller andre økonomiske følgetab.

 

Vilkår og betingelser er senest opdateret den 14. august 2021.